Søk

logo

Meny

Forsinkelse i rute

Rute 800: MS Terningen er noe forsinket i rute nordover fra Kristiansund (16:30) grunnet utfordringer med kaianlegget på Kjørsvikbogen. Reisende bes møte til oppsatt rutetid.