Søk

logo

Meny

Forsinkelse i rute fra Kristiansund

MS Tyrhaug er noe forsinket i rute fra Kristiansund på avgang kl. 14:30 fra Kristiansund. Reisende bes møte til normal rutetabell.