Søk

logo

Meny

Forsinkelse i rute

Rute 820: MS Vetlefjord vil være ca. 15 minutter sen på avgang 16:25 fra Dyrøy. Reisende bes møte til oppsatt rutetid.