Søk

logo

Meny

Melding angående alvorlig hendelse på MS Tyrhaug

Onsdag 28. juni var MS Tyrhaug involvert i en alvorlig hendelse som involverte sammenstøt med et servicefartøy. Hendelsen førte til personskader på passasjerer og mannskap.

Vi tar denne hendelsen på det største alvor, og vi vil nå sette i gang en intern granskning for å avdekke alle forhold rundt hendelsen.
Som en del av vår interne granskning vil vi gå gjennom alle våre relevante systemer og prosedyrer. Vi ønsker ikke å spekulere i årsaksforhold før vi har fått gjennomført vår interne granskning.

Nå er vi først og fremst opptatt av at det går bra med passasjerer og mannskap, og bidra til å sikre at de får god oppfølging. Èn av våre ansatte ble fraktet til St. Olavs hospital for undersøkelser. Vi følger opp hele mannskapet tett, og har også koblet på bedriftshelsetjenesten.

Vi oppfordrer berørte eller pårørende om å ta kontakt med oss hvis de har spørsmål eller ønsker bistand. Vi kan kontaktes på følgende mailadresse: firmapost@torghatten-midt.no