Søk

logo

Meny

AutoPASS-ferjekort Hordaland - avvikling gammel ordning med verdikort

Betalingsordning med AutoPASS-ferjekort innføres på sambandene Halhjem-Våge og Hatvik-Venjaneset fra 1. januar 2019.

AutoPASS-ferjekort blir tildelt og utsendt i forbindelse med opprettelse av AutoPASS-ferjekonto.

Inngåelse av avtale, opprettelse av AutoPASS-ferjekonto og innbetaling av forskudd skjer via www.autopassferje.no.

Mer informasjon om ordningen finnes på www.autopassferje.no

 

Avvikling av gammel ordning og refusjon av verdikort.

Dagens verdikort kan brukes t.o.m 30.06.2019.  Påfylling av ny verdi i verdikort stanses imidlertid 31. mars 2019. Kunder som ønsker å få refundert restverdien i verdikortet før denne er oppbrukt, kan sende kortet til:

                FosenNamsos Sjø AS, "ferjekort", postboks 6225 Torgarden, 7486 Trondheim.

Sammen med ferjekortet legger du ved et utfylt skjema. Skjemaet henter du her.

Det må påregnes en karantenetid på  2 – 3 måneder før restverdien av kortet blir refundert. Karantenetiden skyldes at vi må  ha alle transaksjoner på kortet fra samarbeidende ferjeselskap før restbeløpet kan utbetales.

Viser for øvrig til pkt. 12.6.1. i Riksregulativet for ferjetakster hvor behandlingstid for refusjon av gamle verdikort er regulert.
Iflg riksregulativet skal refusjon av verdikort bli innløst i gyldighetstiden innen 6 måneder etter innlevering av kortet.

Storbrukerkort forvaltes som i dag hos ferjeoperatør som utstedte kortet frem til 31.01.2019, og brukes frem til 31.03.2019.