Søk

logo

Meny

AutoPASS Flakk-Rørvik

Ny betalingsavtale for AutoPASS gjeldende fra 1. januar 2019 kan registreres på www.autopassferje.no .  Betal inn forskuddsbeløp for å få 50% rabatt som privatkunde og 40% som firmakunde. Du får 10% rabatt dersom du har AutoPASS-brikke, men ikke opprettet betalingsavtale.

For de som ikke har AutoPASS-brikke vil alternativet være betaling med bankkort eller kontant. Skyttel AS blir ny avtalepart for betaling med brikke.

 

Refusjon av gjenstående saldo på gammel AutoPASS-avtale på Flakk-Rørvik, refunderes automatisk i løpet av januar 2019. Refusjon vil skje til samme konto som siste innbetaling.

Du kan lese mer om dette på https://www.atb.no/ferje/