Søk

logo

Meny

Barn som reiser alene

Barn som skal reise alene må være fylt 7 år. Barn i aldersgruppen 7 år til og med 12 år, skal utstyres med et "Barn som reiser alene dokument". Dokumentet kan lastes ned her

"Barn som reiser alene dokumentet" skal være ferdig utfylt og leveres til mannskapet når barnet følges om bord. Mannskapet kontrollerer at dokumentet er fullstendig utfylt, og legger dette i en plastmappe som barnet skal oppbevare på et lett synlig sted under hele reisen.

Barnets foresatte er til en hver tid ansvarlig for at dokumentet er korrekt utfylt. De må også vurdere barnets modenhet, samtidig som demå forberede barnet på den forestående reisen.
Foresatte som leverer barnet om bord skal være tilgjengelig på telefon helt til reisen er avsluttet og barnet er hentet på ankomststedet.

Skipets kaptein har til enhver tid anledning til å avvise forespørsler om barn som skal reise alene, dersom hun/han ikke finner dette forsvarlig. Eksempelvis ved dårlig værforhold.

Barn som reiser alene betaler ordinær barnebillett.