Søk

logo

Meny

MF Munken og MF Lagatun blir navnene på nybyggene på Flakk-Rørvik

FosenNamsos Sjø har besluttet navn på de to nye hybridferjene som skal settes inn på
Flakk – Rørvik fra 01.01.2019.  Det er valgt å videreføre tradisjonen med geografiske navn. 
Nybyggene får navnene MF Munken og MF Lagatun, i tillegg vil MF Trondheim operere som C-ferje.

 

MF Munken har sin navneopprinnelse i Munkholmen og Munkegata og er også navnet på en topp på Fosen-siden.  Denne representerer dermed begge geografiske sider av sambandet.   

MF Lagatun er tidligere benyttet som navn på fartøy som tidligere gikk Trondheim – Vanvikan – Frosta – Leksviklandet og senere gikk MF Lagatun II Trondheim – Vanvikan.  Dette sambandet ble som ferjesamband erstattet av Flakk-Rørvik, hvor dette nybygget skal trafikkere.  Navnet knytter derfor det tidligere ferjesambandet til det nye. 

Ordet Lagatun er også brukt for å vise forskjell.  Nybyggene får historiske navn, men representerer samtidig en ny tid miljømessig og teknologisk med stor grad av batteridrift i tråd med det grønne skiftet. 

FosenNamsos Sjø ser fram til å overta driften av sambandet Flakk – Rørvik igjen og sette inn to nye miljømessige ferjer.