Søk

logo

Meny

Trafikkvekst på MS Foldafjord i 2016.

FosenNamsos Sjø (FNS) er glad for å informere om at MS Foldafjord har hatt en flott trafikkvekst på 5,2 % i 2016 sammenlignet med 2015. Totalt reiste over 32.300 med
MS Foldafjord. 


MS Foldafjord har hatt en regularitet på 94,5 % i 2016, der de fleste innstillinger skyldes force majeure-forhold som vær / storm og isgang.  Dette betyr at fartøyet har en stabil teknisk drift. 

 

Også positiv trafikkvekst i antall kjøretøy på ferjesambandene: 

Hofles – Geisnes – Lund – vekst på 2 %

Seierstad – Ølhammeren – vekst på 2,5 %

Eidshaug – Gjerdinga – vekst på 8,9 %

Borgan – Ramstadlandet – nedgang på 8,6 % i antall kjøretøy, men vekst i antall personbilenheter

Levanger – Hokstad – vekst på 6,6 % i antall kjøretøy og hele 14,4 % vekst i antall personbilenheter.

Regulariteten på ferjesambandene er på 98,9 % eller høyere og dette viser en god driftsstabilitet.