Søk

logo

Meny

Jeg har ferjekort som jeg ønsker å få refundert. Hvordan går jeg fram?

Gyldigheten av nasjonale ferjekort (verdi) opphørte fra 01.07.2019. Restverdi av ferjekort kjøpt om bord på rederiets ferjer som trafikkerte samband i Hordaland kan fås refundert ved at kort og utfylt skjema sendes til:  FosenNamsos Sjø AS, "ferjekort", postboks 6225 Torgarden, 7486 Trondheim.  Skjemaet henter du her.

Mer om AutoPASS og avvikling av gammel ordning og refusjon av verdikort kan du lese om her.

På ferjesambandene Hofles-Geisnes-Lund og Seierstad-Ølhammeren opphørte gyldigheten av t:kort fra 01.01.2021.  Restverdi på t:kort fås refundert hos AtB.  Mer om dette kan du lese om her.