Søk

logo

Meny

Jeg ønsker å kunne foreslå endringer i rutetilbudet. Hvem skal jeg henvende meg til?

Fylkeskommunene i de respektive ruteområdene er våre oppdragsgivere og dermed rette instans for slike henvendelser.

For rutene i region sør - Trøndelag fylke, kan henvendelse om ønsket ruteendring rettes til AtB.

For rutene i region nord - Nordland fylkeskommune, Reis Nordland.