Søk

logo

Meny

Må jeg betale for hunden min?

For hund betales barnetakst (gjelder også hund på passasjerens fang.)

Gratis for førerhund sammen med blind, nyttehund som kan legitimeres og politihund sammen med betalende politi i uniform.

For øvrig vises til rabatter og takstregler for våre samband i Sør-Trøndelag.