Søk

logo

Meny

 • Mariann Grønseth

  Adm. direktør

  Mariann Grønseth har mange års erfaring innen HR, rekruttering samt personal- og driftsoperativ ledelse fra sine tidligere arbeidsforhold i SAS, SAS Ground Handling, Stena Drilling Management AS og TrønderBilene AS. Mariann ble ansatt i FosenNamsos Sjø som Mannskaps- og HR-sjef i 2017 og senere som Drifts- og HR-sjef. Fra 1. mars 2022 tiltrådte hun stillingen som Region- og HR-direktør i det nye fusjonerte selskapet Torghatten Midt AS. Fra 16. mars ble hun konstituert som Adm. direktør i selskapet. Hun ble fast ansatt i stillingen fra 19. september 2022.

  mariann.gronseth@torghatten-midt.no

 • Sindre Grytbakk Kluken

  Økonomisjef

  Sindre Grytbakk Kluken er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen i 2005. Han kommer fra KPMG hvor han jobbet som revisor fra 2006 og som manager fra 2011. Han tiltrådte stillingen som Økonomisjef i FosenNamsos Sjø AS i desember 2014. Denne stillingen er fra 1. mars 2022 videreført til det nye fusjonerte selskapet Torghatten Midt AS.

  sindre.kluken@torghatten-midt.no 

 • Joachim Ofstad Ness

  Teknologidirektør

  Joachim Ofstad Ness er utdannet fra Sjøforsvaret, skipsteknisk linje ved Sjøkrigsskolen. Hans tidligere arbeidserfaring er fra Sjøforsvarets fartøyer samt ingeniørselskapet Reinertsen AS. Han ble ansatt som Teknisk inspektør i daværende FosenNamsos Sjø AS. Fra 2012 og frem til 2020 var han Teknisk sjef i selskapet før han gikk over til stillingen som Prosjekt- og utviklingssjef frem til fusjonen i mars 2022.  Fra 1. mars 2022 ble han tilsatt som Teknologidirektør i Torghatten Midt AS.

  joachim.ness@torghatten-midt.no

 • Ørjan Flenstad

  Driftssjef avd. sør

  Ørjan Flenstad har mange års erfaring innen den maritime næringen som navigatør og skipsfører. Er utdannet skipsfører på Ladehammeren tekniske fagskole. Har det meste av tiden vært offshore på både ankerhåndtering, konstruksjon, borerigger og har også erfaring som operasjonsleder i BOA Offshore. Startet i FosenNamsos Sjø som byggetilsyn på Flakk-Rørvik fergene og videre oppstart av rutekjøring og prosjektet med igangkjøring av ladeinfrastruktur. Startet i mars 2020 som operasjonsleder i FosenNamsos Sjø. Fra 1. mars 2022 tiltrådte han stillingen som Driftssjef ferge avd. sør i det nye fusjonerte selskapet Torghatten Midt AS.

  orjan.flenstad@torghatten-midt.no

 • Stian Olaisen

  Driftssjef avd. nord

  Stian Olaisen er utdannet skipsfører og har seilt som navigatør i perioden 2011 -2015. Fra 2015 ble han ansatt i daværende Torghatten Trafikkselskap som Kvalitetskonsulent frem til 2017 og deretter som Kvalitetssjef frem til fusjonen i mars 2022. Ila denne perioden tok han tilleggsutdanning innen ulykkes granskning.  I det fusjonerte selskapet Torghatten Midt AS fungerte han som Kvalitetsleder frem til august 2022. Fra 1. august ble han ansatt som Driftssjef i avdeling nord.

  stian.olaisen@torghatten-midt.no

 • Kristine Hjelmeland

  Kvalitetssjef

  Kristine Hjelmeland er utdannet sivilingeniør fra NTNU, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, studieretning for helse, miljø og sikkerhetsledelse. Hun har over 20 års erfaring fra HMSK ledelse innen offshorerelatert virksomhet med bakgrunn fra Aker Solutions AS, Reinertsen AS og Reinertsen Engineering. Kristine tiltrådte stillingen som Kvalitetssjef i Torghatten Midt AS 1. desember 2022.

  kristine.hjelmeland@torghatten-midt.no