Søk

logo

Meny

Stian Olaisen

Driftssjef avd. nord

Stian Olaisen er utdannet skipsfører og har seilt som navigatør i perioden 2011 -2015. Fra 2015 ble han ansatt i daværende Torghatten Trafikkselskap som Kvalitetskonsulent frem til 2017 og deretter som Kvalitetssjef frem til fusjonen i mars 2022. Ila denne perioden tok han tilleggsutdanning innen ulykkes granskning.  I det fusjonerte selskapet Torghatten Midt AS fungerte han som Kvalitetsleder frem til august 2022. Fra 1. august ble han ansatt som Driftssjef i avdeling nord.

stian.olaisen@torghatten-midt.no