Søk

logo

Meny

Kan man sende våpen som reisegods?

Ja, en kan sende våpen som reisegods så lenge vital del er tatt av og våpenet er tomt for ammunisjon. Våpenet vil bli oppbevart på bro. Det anbefales at kopi av eierens våpenkort legges ved.

Videre skal våpenet være forskriftsmessig pakket. Det vises til Våpenforskriftens § 84 om transport av skytevåpen.

Under transport skal skytevåpen være tomt for ammunisjon, og skytevåpen og ammunisjon skal være under tilsyn. Våpenet skal under transport være nedpakket i futteral, bag, veske, sekk eller lignende. Det er på offentlig sted ikke tillatt å transportere våpen i hylster eller lignende som bæres på kroppen. Transporteres våpenet som reisegods, skal en vital del fjernes eller våpenet sikres på annen måte slik at det ikke kan brukes. Medtas våpenet i motorvogn, skal det være anbrakt slik at det ikke er lett tilgjengelig. Våpenet kan da oppbevares udelt, dersom det er under forsvarlig tilsyn. Forlates motorvognen uten forsvarlig tilsyn, skal en vital del tas ut og medbringes. Våpenets hoveddel og ammunisjon kan etterlates innlåst dersom det skjules på en forsvarlig måte.
I denne paragrafen regnes uregistrerte hagler som er lovlig ervervet før 1. oktober 1990, som skytevåpen.

 

På hurtigbåt er det heller ikke tillatt å ta med ammunisjon.