Søk

logo

Meny

Godshåndtering på våre fartøy

Generelt:

Hurtigbåtene er underlagt bestemmelser for størrelse og vekt og hvilken type last som kan medbringes. Ref takstregulativ for hurtigbåter. Hvor det ikke er ekspeditør, må gods medtas tilbake dersom mottaker ikke er til stede. Dette gjelder ved alle samband. Spesiell avtale mellom avsender og mottaker må være klart påført følgebrev, hvis vare skal leveres på mottakersted. Ferje kan ta med mindre godsforsendelser. Fartøyet avtaler med avsender i hvert enkelt tilfelle.

Farlig reisegods:

Tillat farlig reisegods blir ikke definert som farlig last så lenge beholdere/enhet ikke er større en maksimal størrelse oppført på listen. Hjelpemiddel for personer med nedsatt funksjonsevne eller medisinsk utstyr som passasjerene er avhengig av underveis, er ikke definert som reisegods. Dette kan for eksempel være elektriske rullestoler eller oksygenapparat. Slike hjelpemidler er lovlig i passasjerområder.

Oversikt over farlig reisegods finner du her