Søk

logo

Meny

MF Trondheim

M/F Trondheim er en 125 pbe pendelferje. Skroget er bygget ved Kaldnes Mek. Verksted i Tønsberg, utrustet ved Brattvaag Skipsverft AS og levert til daværende Fosen Trafikklag A/S 17. desember 1992. Ferjen trafikkerte sambandet Flakk-Rørvik fram til 2011. Fra 2011 tom 2017 gikk ferjen i sambandet Hufthamar-Krokeide i Hordaland. Fra 01.01.2019 vil MF Trondheim igjen trafikkere Flakk-Rørvik som C-ferje.