Søk

logo

Meny

Grete Rekkebo Brovoll

Styremedlem, aksjonærvalgt.

Grete Rekkebo Brovoll er økonomidirektør i Torghatten ASA. Hun er utdannet revisor fra Norges Handelshøgskole. Hun startet i 2007 som konsernregnskapssjef i konsernet og gikk i 2010 over i stillingen som økonomisjef. Hun har tidligere jobbet som statsautorisert revisor i Inter-revisjon og KPMG. Hun innehar flere styreposisjoner i datterselskaper. Med virkning fra 1. mars 2022 ble hun valgt inn som styremedlem i det nye fusjonerte selskapet Torghatten Midt AS.