Søk

logo

Meny

Øyvind Lund

Styremedlem, aksjonærvalgt.

Øyvind Lund er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Han er i dag Adm.direktør i Bastø Fosen AS og har innehatt denne stillingen fra 2014. Han har i dag flere styreposisjoner i datterselskaper av Torghatten AS. Med virkning fra 1. mars 2022 ble han valgt inn som styremedlem i det nye fusjonerte selskapet Torghatten Midt AS.