Søk

logo

Meny

Stein Andre Herigstad-Olsen

Styrets leder, aksjonærvalgt.

Stein Andre Herigstad-Olsen er utdannet siviløkonom og har hatt ulike stillinger i Torghatten konsern siden 2007. Han innehar flere styreposisjoner, herunder styrelederverv i datterselskaper. I perioden desember 2019 - medio oktober 2021 var han konstituert som adm. direktør i FosenNamsos Sjø før han gikk over til ny stilling som adm. direktør i Torghatten AS. Fra 18. oktober 2021 ble han valgt inn som styrets leder i FosenNamsos Sjø. Med virkning fra 1. mars 2022 ble han valgt inn som styreleder i det nye fusjonerte selskapet Torghatten Midt AS.