Søk

logo

Meny

MF Torghatten

MF Torghatten er pendelferje som trafikkerer sambandet Horn – Anddalsvåg. (er for tiden under ombygging til hybrid ferje. Planlagt ferdig vinteren 2021)