Søk

logo

Meny

5 ferjesamband i Nordland med i Nasjonalt ferjekort

Fra 1. oktober kan verdikort og storbrukerkort, som inngår i nasjonalt ferjekort i dag, også brukes på 5 ferjesamband i Nordland.  Det gjelder ferjesambandene:

-  Bodø - Moskenes - Værøy - Røst
-  Lødingen - Bognes
-  Drag - Kjøpsvik
-  Bognes - Skarberget
-  Melbu - Fiskebøl

Torghatten Nord er operatør på de aktuelle ferjesambandene. Utvidelsen medfører også at Torghatten Nords berøringsfrie ferjekort som alt er i bruk i hos kundene kan fra 1. oktober 2015 benyttes på alle ferjesamband som inngår i nasjonalt ferjekort, se www.ferjekort.no/Samband

 

Verdikortet kan brukes på tvers av alle ferjeselskap, men påfylling og evt. refusjon må skje hos det ferjeselskapet som solgte kortet.  Med tanke på lett tilgang til påfylling kan det altså være lurt å kjøpe verdikortet hos det ferjeselskapet som opererer det sambandet du benytter oftest.  Kortet får du kjøpt direkte hos billettør på ferjesamband som inngår i ferjekortsamarbeidet.

Informasjon om samband som inngår i ferjekortsamarbeidet finner du på www.ferjekort.no

Praktisk informasjon  finnes også på ferjeselskapenes hjemmesider:

http://www.torghatten-nord.no 

http://www.norled.no

http://www.fosennamsos.no

http://www.fjord1.no

http://www.gulenskyss.no