Søk

logo

Meny

Rekord i antall passasjerer på hurtigbåtruten Trondheim-Brekstad-Kristiansund

Det er i 2016 satt rekord i antall passasjerer som reiser på strekningen Trondheim – Brekstad – Kristiansund.  For første gang siden ruten ble startet i 1994 har mer enn 400.000 passasjerer reist, totalt 405.000 reiste på strekningen i 2016.

Trondheim – Brekstad – Kristiansund.

AtB er ansvarlig for å planlegge rutetilbudet, kjøpe og markedsføre kollektivtjenestene i fylket.  Rutene opereres av Kystekspressen (KE) med MS Terningen og MS Tyrhaug på Trondheim – Kristiansund og FosenNamsos Sjø (FNS) med MS Trondheimsfjord I på Trondheim – Brekstad. 

Trafikkveksten på strekningen Trondheim – Brekstad har vært på over 10 %, hvilket innebar at AtB og FNS/KE i 2016 ble enige om å sette inn MS Ladejarl med større kapasitet på avganger med størst behov.  Det er også vekst i antall som reiser innad i M&R og mellom M&R og STFK. 

Punktligheten er på hele 99,7 %.  Regulariteten er 97,6 %, hvorav 2 % skyldes force majeure-forhold og 0,4 % øvrige forhold. Dette viser at fartøyene er teknisk stabile.   

Øvrige samband:

Trondheim – Vanvikan hadde også en betydelig vekst på ca. 3,5 %.  Med over 198.000 passasjerer som reiste i 2016 håper vi å passere 200.000 passasjerer i 2017. 

Osenfjord har også en vekst på 2,6 %, her reiste ca. 10.600.

Øyrekken har hatt en stabil drift i 2016 og dette har resultert i en vekst i antall kjøretøy på 8,6 %, antall personbilenheter på hele 11,3 % og antall passasjerer på

10,5 %!  Over 13.000 kjøretøy (med fører) og nesten 47.000 passasjerer i tillegg gir nesten 60.000 personer som reiste med Frøyaferja og Vetlefjord i Øyrekken i 2016.

Både AtB og FosenNamsos Sjø og Kystekspressen er veldig godt fornøyd med veksten på hurtigbåt i 2016.