Søk

logo

Meny

Levanger - Hokstad

Kun billettering fra Levanger siden fra 01.01.2016

Levanger - Hokstad er et ferjesamband mellom Levanger og Ytterøy. Ferjeforbindelsen er en del av fylkesvei 774 og forbinder Hokstad ferjekai på Ytterøy med fastlandet.

Strekningen er på 9,1 km og overfartstiden er på ca 35 minutter. For dette ferjesambandet er MF Ytterøy hovedferje, mens MF Levanger er supplerings- og reserveferje.

Oversikt over natt turer for 2023: 
For bestillingsturer ring ferja på telefon nr.: 948 60 090

Bestilling må skje senest kl. 21:00 dagen før.

8. januar

12. februar

04. mars  (Marsimartna)

12. mars

09. april

14. mai 

11. juni

09. juli

06. august (Torgfesten)

20. august (Staupshaugen Live)

10. september

01. oktober

12. november

10. desember