Søk

logo

Meny

Om oss

Torghatten Midt er et selskap i Torghatten-konsernet med en omsetning på ca NOK 900 mill og 450 ansatte.

 

Torghatten Midt AS er en fusjon av FosenNamsos Sjø AS og Torghatten Trafikkselskap AS, som begge var heleide selskaper av Torghatten AS. Fusjonen trådte i kraft 1. mars 2022 og formålet med sammenslåingen av selskapene er en ambisjon om å få et slagkraftig rederi i Midt-Norge som er rigget for ytterligere vekst, satse på nye bærekraftige løsninger og knytte folk og samfunn sammen med grønn infrastruktur. Rederiet får et større fagmiljø, en enklere selskapsstruktur og økonomisk sett blir dette ett solid rederi.

Et større rederi gjør det enklere for de ansatte å forflytte seg geografisk, og er også en fordel når selskapet skal rekruttere ansatte.

Rederiet deles inn i to regioner. Region nord har kontor i Brønnøysund, og region sør i Trondheim.

Kjernevirksomheten er sjøveis kollektivtransport i Trøndelag og Nordland med i dag 23 samband, fordelt på 13 ferjesamband og 10 hurtigbåtruter. Selskapet har stort sett langvarige kontrakter for drift av båt- og ferjesambandene. Videre er Torghatten Midt bestyrende reder for Partrederiet Kystekspressen ANS som opererer Trondheim-Kristiansund og er kontraktsansvarlig for rutene Trondheim-Brekstad og Trondheim-Vanvikan. Partrederiet er eid av hhv Fjord1 (49%) og Torghatten Midt (51%).

Selskapet er miljøsertifisert etter ISO 14001 standard og arbeider kontinuerlig med tiltak for å redusere drivstofforbruket og dermed utslippene. Myndighetenes krav til miljøvennlige fartøy gjennom anbudskontrakter oppfylles bl.a. ved innsetting av 2 nye plug-in hybridferjer i sambandet Flakk-Rørvik og 2 lavutslipps hurtigbåter i ruten Trondheim-Kristiansund.

 

Torghatten Midt er et selskap med basis i to selskaper med en lang historie. I lenkeboksen
finner du historisk bakgrunn om FosenNamsos Sjø AS og Torghatten Trafikkselskap AS.