Søk

logo

Meny

Hordaland

 • MF Lagatun

  M/F Lagatun er en 130 pbe plug-in-hybridferje. Ferjen er bygget ved Myklebust verft i Gursken (bygg nr. 390) og ble overlevert FosenNamsos Sjø AS den 29. november 2018. MF Lagatun er energieffektiv og miljøvennlig med et fremdriftsmaskineri som får energi både fra strømnettet og ved lading fra lavutslipps dieselaggregat. Ferjen vil bli satt i trafikk i sambandet Flakk-Rørvik fra 01.01.2019.

 • MF Munken

  M/F Munken er en 130 pbe plug-in-hybridferje. Ferjen er bygget ved Myklebust verft i Gursken (bygg nr. 391) og ble overlevert FosenNamsos Sjø AS den 30. november 2018. MF Munken er energieffektiv og miljøvennlig med et fremdriftsmaskineri som får energi både fra strømnettet og ved lading fra lavutslipps dieselaggregat. Ferjen vil bli satt i trafikk i sambandet Flakk-Rørvik fra 01.01.2019.

 • MF Trondheim

  M/F Trondheim er en 125 pbe pendelferje. Skroget er bygget ved Kaldnes Mek. Verksted i Tønsberg, utrustet ved Brattvaag Skipsverft AS og levert til daværende Fosen Trafikklag A/S 17. desember 1992. Ferjen trafikkerte sambandet Flakk-Rørvik fram til 2011. Fra 2011 tom 2017 gikk ferjen i sambandet Hufthamar-Krokeide i Hordaland. Fra 01.01.2019 vil MF Trondheim igjen trafikkere Flakk-Rørvik som C-ferje.

 • MF Selbjørnsfjord

  M/F ”Selbjørnsfjord” er en pendelferje. Skroget er bygget ved Western Shipyard Klapeida, Litauen og utrustet ved Fiskerstrand Verft, Ålesund. Ferjen er utstyrt med 2 separate maskinrom; et gassmaskinrom og et dieselmaskinrom. "Selbjørnsfjord" trafikkerer sambandet Halhjem-Våge i Hordaland.