Søk

logo

Meny

 • Stein Andre Herigstad-Olsen

  Styrets leder, aksjonærvalgt.

  Stein Andre Herigstad-Olsen er utdannet siviløkonom og har hatt ulike stillinger i Torghatten konsern siden 2007. Han innehar flere styreposisjoner, herunder styrelederverv i datterselskaper. I perioden desember 2019 - medio oktober 2021 var han konstituert som adm. direktør i FosenNamsos Sjø før han gikk over til ny stilling som adm. direktør i Torghatten AS. Fra 18. oktober 2021 ble han valgt inn som styrets leder i FosenNamsos Sjø. Med virkning fra 1. mars 2022 ble han valgt inn som styreleder i det nye fusjonerte selskapet Torghatten Midt AS.

 • Øyvind Lund

  Styremedlem, aksjonærvalgt.

  Øyvind Lund er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Han er i dag Adm.direktør i Bastø Fosen AS og har innehatt denne stillingen fra 2014. Han har i dag flere styreposisjoner i datterselskaper av Torghatten AS. Med virkning fra 1. mars 2022 ble han valgt inn som styremedlem i det nye fusjonerte selskapet Torghatten Midt AS.

 • Grete Rekkebo Brovoll

  Styremedlem, aksjonærvalgt.

  Grete Rekkebo Brovoll er økonomidirektør i Torghatten ASA. Hun er utdannet revisor fra Norges Handelshøgskole. Hun startet i 2007 som konsernregnskapssjef i konsernet og gikk i 2010 over i stillingen som økonomisjef. Hun har tidligere jobbet som statsautorisert revisor i Inter-revisjon og KPMG. Hun innehar flere styreposisjoner i datterselskaper. Med virkning fra 1. mars 2022 ble hun valgt inn som styremedlem i det nye fusjonerte selskapet Torghatten Midt AS.

 • Olav Skogmo

  Styremedlem, ansatt valgt.

  Olav Skogmo er skipsfører på MF Torghatten i sambandet Horn - Andalsvåg. Ble valgt inn i styret som representant for de ansatte i mai 2022.

 • Hans Stenseth

  Styremedlem, ansatt valgt.

  Hans Stenseth er administrerende skipsfører på MF Trondheim. I tillegg tjenestegjør han som skipsfører på MF Munken.  Begge ferjene trafikkerer sambandet Flakk-Rørvik.
  Ble valgt inn i styret som representant for de ansatte i mars 2020.

 • Joakim Eide

  Styremedlem, ansatt valgt.

  Joakim Eide er skipsfører på MS Trondheimsfjord 2 i ruten Trondheim-Vanvikan.
  Ble valgt inn i styret som representant for de ansatte i mai 2022.